Anthony Hopkins dzieli się mądrością: Zmiany odczuwane w wieku 70+

Znany aktor Anthony Hopkins niedawno przeprowadził głęboką rozmowę z przyjacielem, który przekroczył 70 lat i zbliża się do 80. Hopkins zapytał swojego przyjaciela, jakie zmiany zauważył w sobie, a otrzymał następujące przemyślane odpowiedzi:

Nauczył się kochać siebie po całym życiu poświęconemu miłości dla rodziców, rodzeństwa, współmałżonka, dzieci i przyjaciół.

Zrozumiał, że ciężar świata nie spoczywa na jego barkach i że nie odpowiada za wszystko.

Przestał targować się ze sprzedawcami warzyw i owoców i decyduje się dopłacić kilka groszy, by pomóc komuś w potrzebie.

Zostawia hojne napiwki kelnerom, rozumiejąc, że ich praca jest często trudniejsza niż jego.

Powstrzymuje się od opowiadania starszym osobom, że mają powtarzające się historie, ponieważ rozumie, że opowiadanie wspomnień jest dla nich sposobem na ponowne przeżycie przeszłości.

Nie odczuwa potrzeby poprawiania ludzi, wiedząc, że dążenie do perfekcji nie jest warte poświęcania piękna świata.

Swobodnie i bez wahania prawi komplementy, wiedząc, że sprawia to radość zarówno obdarowanej osobie, jak i jemu samemu.

Nie ocenia ludzi na podstawie ich wyglądu fizycznego, ale ceni ich osobowość.

Dystansuje się od tych, którzy go nie doceniają, bo zna swoją wartość.

Zachowuje spokój w obliczu brudnych taktyk w konkurencyjnych środowiskach, wiedząc, że nie definiuje go wyścig, w którym startuje.

Nie wstydzi się już wyrażania swoich emocji, zdając sobie sprawę, że jest to część tego, co czyni go człowiekiem.

Ceni relacje ponad własnym ego, wiedząc, że ego może być przeszkodą w prawdziwym związku.

Każdy dzień przeżywa tak, jakby miał być jego ostatnim, rozumiejąc ulotność czasu.

Priorytetem dla niego jest własne szczęście, rozumiejąc, że jest to wybór, za który odpowiada wyłącznie on.