Czy istnieje zło? Odpowiedź jednego studenta na to pytanie poruszyła mnie do głębi!

Pewien profesor na uniwersytecie zadał swoim studentom następujące pytanie:

–  Czy wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga?

Jeden ze studentów śmiało odpowiedział:

– Tak, stworzone przez Boga.

Profesor zapytał:

– Jeśli Bóg stworzył wszystko, to czy Bóg stworzył zło, skoro istnieje? A zgodnie z zasadą, że nasze czyny nas definiują, to Bóg jest zły.

Po usłyszeniu tej odpowiedzi student zamilkł. Profesor bardzo się z siebie cieszył. Chwalił się studentom, że po raz kolejny udowodnił, iż wiara w Boga to mit.

Inny student zgłosił się, podniósł rękę i powiedział:

– Czy mogę zadać pytanie, profesorze?

– Oczywiście – odpowiedział profesor.

Student wstał i zapytał:

– Profesorze, czy zimno istnieje?

– Jakie pytanie? Oczywiście, że istnieje. Czy nigdy nie odczuwałeś zimna?

Studenci śmieli się z pytania młodego człowieka. Ten odpowiedział:

– Właściwie nie ma czegoś takiego jak zimno, profesorze. Zgodnie z prawami fizyki to, co uważamy za zimno, jest w rzeczywistości brakiem ciepła. Osoba lub obiekt może być badany pod kątem przewodzenia energii.

Bezwzględne zero (-460 stopni Fahrenheit) to całkowity brak ciepła. Cała materia staje się bezwładna i niezdolna do reakcji w tej temperaturze. Nie ma zimna. Stworzyliśmy to słowo, aby opisać to, co czujemy, gdy nie ma ciepła.

Student kontynuował:

– Profesorze, czy ciemność istnieje?

– Oczywiście, istnieje.

– Znowu się mylisz, profesorze. Ciemność również nie istnieje. Ciemność to tak naprawdę brak światła. Możemy badać światło, ale nie ciemność. Możemy użyć pryzmatu Newtona, aby rozbić białe światło na wiele kolorów i badać różne długości fal każdego koloru. Nie można zmierzyć ciemności.

Zwykły promień światła może przeniknąć do świata ciemności i go oświetlić. Jak można określić, jak ciemne jest jakieś miejsce? Mierzymy ilość prezentowanego światła. Czyż nie? Ciemność to pojęcie, którego ludzie używają, aby opisać to, co dzieje się w braku światła.

Na koniec młody człowiek zapytał profesora:

– Profesorze, czy zło istnieje?

Tym razem niepewnie profesor odpowiedział:

– Oczywiście, jak mówiłem. Widzimy je codziennie. Okrucieństwo między ludźmi, wiele zbrodni i przemocy na całym świecie. Te przykłady to nic innego jak przejawy zła.

Na to student odpowiedział:

– Zło nie istnieje, profesorze, lub przynajmniej nie istnieje samo przez się. Zło to po prostu brak Boga. Jest podobne do ciemności i zimna, słowo stworzone przez człowieka, aby opisać brak obecności Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło nie jest wiarą ani miłością, które istnieją jako światło i ciepło.

Zło jest wynikiem braku Bożej miłości w sercu człowieka. Jest jak zimno, które pojawia się, gdy nie ma ciepła, lub jak ciemność, która następuje, gdy nie ma światła.

Imię tego studenta to Albert Einstein…