Jedyna cecha osoby, która na pewno cię zdradzi

Jakie cechy danej osoby zapowiadają zdradę? Skąd wiadomo, że z tego ziarna wyrośnie trujący owoc? To ważne pytanie, ponieważ zdrada zawsze zdarza się z zaskoczenia. Ofiara nie ma możliwości obrony przed takim ciosem.

Inni jednak mogą wcale nie być zaskoczeni działaniami zdradzającej osoby. Czy zauważyli coś, dostrzegli coś, co było niedostępne dla ofiary? Czy jest jakaś granica, cecha, właściwość, z której wyrosła zdrada?

Jeden z filozofów wymienił następującą rzecz: chciwość zapowiada zdradę. Chciwą osobę można przekupić. Tchórzostwo zapowiada zdradę. Tchórz zdradza, aby ratować samego siebi. Oszczerstwo również wskazuje na skłonność do zdrady. Każdy, kto rozpowszechnia złe plotki o innych i potępia wszystkich, może dopuścić się zdrady.

Jednak często ludzie, którzy nie wykazują tych wad, stają się zdrajcami. Ludzie, którzy są po prostu ludźmi. A czasami nawet wydawali się bardzo moralni i cnotliwi. Czasami okazywali taką przyjaźń i lojalność, taką miłość! A potem i tak zdradzili osobę, która im zaufała. Ta osoba była w ich rękach…

Wymienię jedną cechę, która na podstawie mojego doświadczenia dokładnie zapowiada zdradę.

Jest to zazdrość.

Jeśli zauważysz zazdrość u kogoś, nawet u najbliższej osoby, bądź ostrożny. I może ukrywać swoją zazdrość, ale zawsze jest ona zauważalna.

Zazdrość i zdrada zawsze idą w parze. Zazdrość jest matką zdrady. Przyjrzyj się uważnie, a zobaczysz, że mam rację. Często po prostu nie oceniamy zazdrości danej osoby prawidłowo, jeśli nie jest skierowana na nas. Ta cecha jest jednak zapowiedzią. I można się spodziewać zdrady ze strony takiej osoby, nawet jeśli nie wykazuje innych złych cech…