Kochajcie się nawzajem, ale nie czyniąc z miłości kajdan…

Kochajcie się nawzajem, ale nie czyniąc z miłości kajdan. Niech to będzie jak żywe morze, które igra między brzegami waszych dusz. Wypełniajcie się nawzajem, ale nie wyczerpujcie wszystkich zasobów z jednego źródła.

Chalil Gibran o małżeństwie: …Wtedy Almitra znów przemówiła i zapytała:

— Co powiesz o małżeństwie, mistrzu?

I on odpowiedział tak:

— Zostaliście razem urodzeni i będziecie razem. Pozostaniecie razem, nawet gdy białe skrzydła śmierci rozproszą wasze dni. Tak, będziecie razem nawet w milczącej pamięci Boga. Ale niech będą wolne przestrzenie w waszym zjednoczeniu. I niech wiatry niebios tańczą między wami.

Kochajcie się nawzajem, ale nie czyniąc z miłości kajdan. Niech to będzie raczej niespokojne morze, które kołysze się między brzegami waszych dusz. Napełniajcie kubki jeden drugiego, ale nie pijcie z jednej kubki.

Dawajcie sobie swój chleb, ale nie odgryzajcie od tego samego kawałka.

Śpiewajcie i tańczcie razem i bądźcie radośni, ale pozwólcie sobie być samemu ze sobą. Tak jak każda ze strun lutni jest sama przez się, choć razem brzmią w jednej melodii.

Oddajcie swoje serca, ale nie na przechowanie jedno drugiemu. Bo tylko ręka życia może trzymać wasze serca.

I bądźcie razem, ale nie zbyt blisko siebie: bo słupy świątyni stoją osobno, i dąb oraz cyprys nie rosną w cieniu jednego drugiego.